Litet kontor med stora möjligheter
Bergkrantz Arkitekter har med sina många år i branschen och gedigna erfarenhet utvecklats till att idag vara närmast heltäckande inom arkitektur. Företagets särskilda nisch är byggande av bostäder i alla dess former, samtidigt som även mindre och mer udda projekt tilltalar företagets arkitekter.
Det är inte utan stolthet som Anders Bergkrantz berättar om företagets långa och innehållsrika historia. Allting tog sin början under sjuttiotalet när Anders Bergkrantz utbildade sig till arkitekt vid KTH i Stockholm. Efter sin examen arbetade han i ett par år hos några olika firmor innan han till slut valde att starta eget. Idag arbetar Bergkrantz Arkitekter främst med framtagande av bostäder i alla dess former.
– Vi är det lilla kontoret med det stora kontorets möjligheter. Hos våra medarbetare finns en stor och bred kunskap. Vår personal får arbeta med allting som finns med i byggets olika skeden, berättar Anders.

Företaget har alltid prioriterat en hög miljömedvetenhet kring sina projekt, detta tillsammans med en teknisk spetskompetens och tilltalande design har gjort företaget till en populär samarbetspartner hos landets stora byggbolag. Genom åren har Bergkrantz Arkitekter arbetat med alla de stora aktörerna, allt från Skanska, JM och Peab till NCC och Einar Mattson med flera. Företaget har även tagit uppdrag åt privata familjer och skolor. Några av de mest uppmärksammade uppdragen har varit ombyggnaden av Rival i Stockholm och Ungdomens hus i Rinkeby, ett område där Anders själv varit involverad och engagerad på olika sätt i över tio års tid.
– Idag har vi 2500 lägenheter på gång i olika skeden. Det största enskilda projektet är på 450 lägenheter, säger han.

Tillsammans med Lasse Vretblad har företaget även en filial i Malmö som går under namnet Arkitektmagasinet. På så vis kan företaget verka även i södra Sverige som för stunden är en mycket expansiv region. Inför framtiden har de båda företagen inga direkta planer på att expandera. Istället är ambitionen att bidra med god arkitektur som skapar förutsättningar för ett väl fungerande samhälle, som ligger högst upp på dagordningen.
– Varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter, det är verkligen ett stimulerande arbete, avslutar Anders.

Bergkrantz Arkitekter

Bransch:
Arkitekt

Telefon: 070 – 725 26 25


Email:
anders@bergkrantz.se

Hemsida:
www.bergkrantz.se

Adress:
Bergkrantz Arkitekter
Själagårdsgatan 19
11131 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN